Polityka prywatności

Firma MegaMarket S.A. będąca właścicielem strony internetowej megamarket.com.pl, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdy, kto korzysta w jakiś sposób ze strony internetowej megamarket.com.pl podlega aktualnej Polityce Prywatności. Bez względu na jakiekolwiek zmiany, które są w niej wprowadzane, jej podstawowa zasada pozostaje zawsze taka sama.

Firma MegaMarket S.A. będąca właścicielem strony internetowej megamarket.com.pl, nie sprzedaje i w żaden sposób nie przekazuje osobom trzecim ani danych personalnych, ani adresowych Użytkowników/Klientów strony.

Korzystając ze strony internetowej megamarket.com.pl, może zdarzyć się, że zostaniesz poproszony o wprowadzenie swoich danych osobowych. Informacje, o które prosimy to w większości przypadków: Twoje imię, nazwisko, telefon, adres zamieszkania, adres e-mail i hasło. Niepodanie kompletnych danych sprawi, że kontynuowanie procesu, w którym o te dane poproszono, będzie niemożliwe.

Jakiekolwiek informacje dotyczące Twojej osoby mogą być przekazywane wyłącznie do uprawnionych organów publicznych na ich żądanie, jak również - w razie zaległości w płatnościach na rzecz strony internetowej megamarket.com.pl - podmiotom prowadzącym w naszym imieniu postępowanie dotyczące dochodzenia należności.

Niezapowiedziane Wiadomości

Jeżeli podałeś nam swój adres email, konieczny do realizacji zadań związanych z charakterem prowadzonej przez nas działalności, możesz otrzymywać od nas niezapowiedziane wiadomości. Rozumiemy przez to informacje bezpośrednio dotyczące strony internetowej megamarket.com.pl (np. promocje, zmiany w funkcjonowaniu itp.) oraz listy niekomercyjne (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

Cookies (Ciasteczka)

1. Podczas korzystania ze strony internetowej megamarket.com.pl w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki cookies). Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego korzystania ze strony internetowej megamarket.com.pl. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej megamarket.com.pl, w szczególności funkcji wymagających autoryzacji.
2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.
3. Użytkownicy strony internetowej megamarket.com.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej.
4. Cookies są zakładane na komputerze użytkownika i po wyjściu użytkownika ze strony internetowej megamarket.com.pl przestają być przetwarzane. Przetwarzanie plików cookies odbywa się tylko w czasie obecności użytkownika na stronie internetowej megamarket.com.pl
5. Pliki cookies zakładane są w szczególności w celu:
- uwierzytelnienia użytkownika,
- przyspieszenia obsługi użytkownika przez system strony internetowej megamarket.com.pl
- zabezpieczenia strony internetowej przed atakami szkodliwego oprogramowania,
6. System strony internetowej megamarket.com.pl odczytuje i przetwarza tylko pliki cookies skonfigurowane na stronie. Strona internetowa nie wykorzystuje cookies założonych na innych stronach internetowych.
7. Użytkownik w dowolnym momencie może zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).

Dojazd do nas

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Dojazd do nas

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close