Skrzynka ze sterownikiem CAREL MPX Pro

Sterownik CAREL MPXPRO służy do regulacji temperatury w urządzeniu chłodniczym wyposażonym w elektroniczny – krokowy zawór rozprężny E2V firmy CAREL. Sterownik zaworu elektronicznego MPX PRO umożliwia uzyskanie oszczędności energetycznej w systemie chłodniczym dzięki optymalizacji parametrów pracy. Zawory elektroniczne pozwalają na pracę agregatu z niższym ciśnieniem skraplania, co przekłada się na wzrost wydajności chłodniczej agregatu i jego krótszą pracę w cyklu dobowym. Sterownik MPX PRO montowany jest na szynę DIN oraz wymaga do swojej pracy podłączenia dedykowanego wyświetlacza z klawiszami sterującymi.

Poza tradycyjnym sterowaniem oświetleniem, grzejnikiem rozmrażania i wiatrakami jego funkcje to:

 • Smoot Line: regulacja wydajności chłodzenia dla optymalizacji temperatury
 • Regulacja oporności odmgławiaczy na podstawie temperatury i wilgotności otoczenia
 • Regulacja prędkości wiatraka
 • Synchronizacja parowników (max 6) dla potrzeb rozmrażania, dzielenia czujników i połączeń szeregowych
 • Zawansowane rozmrażanie gorącym gazem
 • Inteligentne rozmrażanie: rożne funkcje ograniczające ilość czas trwania rozmrażania

367,77  brutto

299,00  (netto)

Brak w magazynie

Cechy charakterystyczne:

 • Kompaktowa budowa z wbudowanym driverem dla silnika krokowego CAREL lub zaworu PWM;
 • Technologia ultracap dla awaryjnego zamknięcia zaworu na wypdek braku napięcia (nie jest wymagany zawór elektromagnetyczny gdy zawór EEv jest zainstalowany bezpośrednio i jest mniejszy niż E3V45)
 • Wbudowany włącznik zasilania dla opcji zaworu krokowego (nie jest wymagany zewnętrzny transformator)
 • Długość przewodów wydłużona do maksymalnie 50m.
 • Funkcja Smooth Lines (od wersji 3.2) – modulująca moc parownika w zależności od aktualnego żądania. Przewód pomiędzy sterownikami master i slave a wyświetlaczem wydłużony do maksymalnie 100m
 • Zaawansowana regulacja przegrzania z zabezpieczeniem LowSH- niskiej wartości przegrzania, niskiej temperatury odparowania LOP, wysokiej temperatury odparowania (MOP), niskiej temperatury ssania (LSA);
 • Odszranianie aktywowane przez przycisk klawiatury , wejście cyfrowe, lub sieć nadzoru i monitoringu;
 • Zarządzanie różnymi typami odszraniania, jednego lub dwóch parowników: grzałką, naturalnego (zatrzymanie sprężarki), gorącym gazem;
 • Funkcja Smart Defrost
 • Skoordynowanie odszraniania urządzeń w sieci
 • Zarządzanie światłem i kurtynami lad chłodniczych
 • Regulacja grzałki zapobiegającej wykraplaniu wilgoci
 • Regulacja wentylatora parownika
 • Zdalne sterowanie (opcja) programowanie i sprawdzanie parametrów
 • Program VPM (Visual Parameter Manager), zainstalowany na komputerze PC, pozwala zarządzać parametrami i testować poprawność działania sterownika
 • Możliwość wyświetlania i ustawiania parametrów sterowników Slave poprzez sterownik Master.
 • Przenoszenie stanu wejścia cyfrowego Master na sterowniki Slave
 • Wyświetlanie alarmów sterowników Slave na ekranie sterownika Master
 • Możliwość stosowania czujników sieciowych (np.: sieciowy przetwornik ciśnienia);
 • Zarządzanie lokalnym lub sieciowym zaworem elektromagnetycznym
 • Zdalne zarządzanie przekaźnikiem światła na sterowniku Master oraz wyjściami AUX sterownika Slave;
 • Zgrywanie parametrów ze sterownika Master do sterownika Slave
 • Sterownik master stanowi Gateway dla dostępu do sterowników slave
 • Zarządzanie alarmami HACCP.

 

Sprzedajemy kompletne skrzynki zawierające sterownik CAREL MPX Pro z wyświetlaczem oraz elementy wchodzące w skład układu.

Skrzynki są używane w stanie bardzo dobrym.

Stan