Licznik energii elektrycznej LANDIS + GYR E550 ZMG410CR4

Landis + Gyr E550 to przekładnikowy, przemysłowy licznik energii elektrycznej, rejestrujący energię czynnąi bierną, w obu kierunkach i we wszystkich kwadrantach, w sieciach 1-fazowych 2-przewodowych, 2-fazowych 3-przewodowych, 3-fazowych 4-przewodowych i 3-fazowych 3-przewodowych (bez przewodu neutralnego).

Parametry techniczne

Specyfikacja EU:
Stan produktu

Używany

Opis

W licznikach Landis+Gyr Dialog ZMG300/400 zastosowano system identyfikacji rejestrów OBIS, pozwalający przyporządkować każdej wielkości jednoznaczny i przejrzysty indeks. Znajdowanie indeksu (kodu rejestru) potrzebnej wartości ułatwia pomocna „ściągawka” umieszczona poniżej wyświetlacza na tabliczce znamionowej licznika. Liczniki przekładnikowe ZMG400 w wersji firmware od P06 zawierają opcjonalnie rejestry strat. Rozróżnia się straty w linii (spowodowane przez rezystancję w miedzi RCu) oraz straty w transformatorze (spowodowane przez rezystancję w żelazie RFe). Rzeczywiste rezystancje strat mogą zostać wyliczone z parametrów linii i transformatora i zostać wprowadzone do licznika, dzięki czemu licznik będzie wyznaczał straty rzeczywiste, które nie muszą być ponownie przeliczane w systemie odczytowym.

Urządzenie w stanie bardzo dobrym.