Kontakt

MegaMarket S.A.
ul. Strefowa, 15 39-442 Chmielów
NIP 867-223-94-15
Nr KRS 0000522574 Sąd Rejonowy Rzeszów XII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 1 046 500 PLN .